Jakie istotne oraz znaczne szkody wyrządzi kopalnia odkrywkowa?

Posted on 21/06/2018 4:41pm

Okazuje się, iż kopalnie odkrywkowe niosą za sobą multum poważnych zagrożeń, wobec tego coraz więcej osób występuje z działaniami i petycjami, które mają na celu uzmysłowienie społeczeństwa jakie zagrożenia są połączone z wybudowaniem takiej kopalni.

kopalnia odkrywkowa
Author: André Schäfer
Source: http://www.flickr.com
W dzisiejszych czasach coraz częściej powstają kopalnie odkrywkowe, z jakimi zdołamy zetknąć się w rozmaitych regionach, takich jak przykładowo Krobia, Miejska Górka lub Poniec. Ewidentnie kopalnia odkrywkowa to nadzwyczaj wielkie zagrożenia dla rolnictwa, miejscowych firma i dla mieszkańców konkretnego regionu. Jeżeli chodzi o rolnictwo to z przyczyny powstania kopalni można się spodziewać, iż nie wróci ono do tak właściwego stanu, w jakim było przed budową oraz pracami w kopalni. Zboża, pola oraz uprawy mogą pozostać doszczętnie unicestwione, a jak wiadomo ucierpi na tym nie tylko środowisko, ale również ludzie, którzy przecież uprawiają ziemię w celach zarobkowych. Kopalnia odkrywkowa przyniesie więc rozległe straty skarbowe, co może spowodować u poniektórych rodzin ogromne kłopoty, stratę pracy, brak pieniędzy na wyżywienie.

Taki sprzeciw wynika z zagrożeń, jakie niesie za sobą wybudowanie kopalni. Cierpi bowiem nie tylko środowisko naturalne, ale również prezencja otoczenia, które kształtuje człowiek. Mamy w tym przypadku na myśli drogi powiatowe, które od czasu do czasu się zapadają. Szkody górnicze spowodowane osunięciem się ziemi występują na obszarach, gdzie kopalnia stanowi zawsze towarzyszący element polskiego krajobrazu, to jest na Górnym Śląsku. To bardzo niebezpieczne zjawisko staje się nie tylko powodem dziur na drogach, ale także narusza fundamenty bloków, zagrażając w ten sposób bezpieczeństwu ich mieszkańców.

Przedstawiona wcześniej sytuacja tyczy się kopalni, gdzie wydobywa się węgiel kamienny. Jednakże w przypadku eksploatowania złóż węgla brunatnego również będziemy mieć do czynienia z niszczeniem środowiska naturalnego. I nikogo już nie dziwi fakt, że obywatele miasta Miejska Górka protestują przeciwko budowie kopalni: . Węgiel brunatny fedruje się metodą odkrywkową, co oznacza, że zrywa się całe płaty ziemi, aby dostać się do surowca. W ten sposób niszczy się naturalną roślinność, a w pobliżu wyrasta brzydka kopalniana infrastruktura razem z hałdami wydobytego towaru.

Miejska Górka to miasto położone w Wielkopolsce. Jego obywatele pragnęliby zachować naturalny wygląd najbliższego otoczenia, aby mieć gdzie udawać się na niedzielne spacery. Poza tym przyjezdnym od razu rzucałby się w oczy ponury widok i chyba nie pragnęliby zbyt długo przebywać w takim miejscu. Z kolei ponowne przywrócenie okolicy naturalnego wyglądu wiązałoby się z tak wysokimi kosztami, że trudno byłoby odnaleźć sponsora dla tak szeroko zaplanowanego przedsięwzięcia. Przekonaliśmy się zatem, że sprzeciwy mieszkańców są jak najbardziej uzasadnione.

Tags: infrastruktura, węgiel brunatny, zagrożenia, Krobia, Miejska Górka