Konsultacje dla społeczeństwa - konwersacja władzy z wyborcami

Posted on 02/02/2018 10:19am

Każdy obywatel powinien mieć szansę decydowania o przemianach zachodzących w okolicy jego obszaru zamieszkania. Ma taką możliwość pośrednio, wybierając przedstawicieli władzy, którzy będą w jego imieniu administrować danym obszarem. Podejmowane przez nich decyzje winny być jednak bezustannie konsultowane z ludźmi aby osiągnąć możliwie najlepszy rezultat.
Ludzie w mieście
Author: Franklin Heijnen
Source: http://www.flickr.com
Konsultacje społeczne - mediator między władzą a wyborcą

Konsultacje społeczne (kontynuuj tutaj) są rodzajem dialogu rządu z obywatelami. Jest to proces w którym władze pokazują swoje plany obywatelom. Obejmuje to rząd każdego stopnia. Od rządu lokalnego po centralny. Konsultacje społeczne nie służą jednak jedynie prezentacji planów oraz gotowych rozwiązań. Celem konsultacji jest wymiana poglądów oraz pomysłów między reprezentantami władzy a wyborcami, oraz wypracowanie wspólnego frontu. Końcowa decyzja należy jednak do władzy, która powinna wziąć pod uwagę żądania oraz potrzeby obywateli. Na dyspozycję mogą wpływać takie czynniki jak dostępny budżet czy też fizyczna niemożność stworzenia jakiegoś postulatu.Konsultacje społeczne - okazja do zacieśnienia międzysąsiedzkich relacji

Konsultacje społeczne prowadzone przez władze lokalnego szczebla (dzielnicy, gminy, miasta) to świetna okazja do zapoznania się z osobami, z którymi prawdopodobnie mijamy się każdego dnia na ulicy. Ma to pozytywne oddziaływanie jeżeli chodzi o atmosferę panującą wśród osób zamieszkujących dany teren. Może też zwiększyć poziom bezpieczeństwa w okolicy. Zawsze lepiej wiedzieć koło kogo się mieszka.

Ludzie
Author: New Zealand Tertiary Education Union
Source: http://www.flickr.com
Konsultacje społeczne - opłaca się wziąć w nich udział

Warto przeznaczyć swój czas na wzięcie udziału w organizowanych konsultacjach społecznych. Przede wszystkim dotyczą one życia wyborców. Jest to wystarczająca przesłanka do tego, aby wziąć w nich udział. Jest to okazja do zaznajomienia się z planami, które mają być zrealizowane. Jest to także okazja do wymiany pomysłów z innymi ludźmi czy też ekspertami oraz przekonania ich do swoich poglądów lub też zmiany własnych. Jest to też okazja do rozpoczęcia nowych znajomości a także zacieśnienia sąsiedzkich relacji.

Tags: budżet, znajomości